Kalendarze brajlowskie na rok 2019

Uprzejmie informujemy, że wszyscy prenumeratorzy brajlowskiej wersji „Pochodni” wraz z szóstym, listopadowo-grudniowym numerem tego czasopisma otrzymają nieodpłatnie Kalendarz na rok 2019. Natomiast osoby, które nie prenumerują „Pochodni”, a chciałyby otrzymać kalendarz, proszone są o wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br. kwoty 19 zł na konto:

Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00–216 Warszawa

Rachunek bankowy:
Bank Pekao S.A. 87 1240 2887 1111 0010 7367 7715
W tytule przelewu należy wpisać: Wpłata na kalendarz brajlowski

Po dokonaniu opłaty prosimy o przesłanie na adres: Instytut Tyflologiczny PZN, ul. Konwiktorska 9, 00–216 Warszawa lub na adres mailowy: pochodnia@pzn.org.pl następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (lub NIP w przypadku instytucji) w celu wystawienia faktury. Zamówienia złożone po 30 listopada nie będą realizowane. Informujemy również, że do Kalendarza na 2019 r. nie przewidujemy dodatku w postaci Informatora.

źródło: BIP nr 19 (186) październik 2018


You may also like...