„MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI”

Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Jeleniej Górze zorganizował imprezę integracyjną z okazji „Międzynarodowego Dnia Białej Laski”.  Spotkanie odbyło się w Restauracji Hotelu „FENIX” w Jeleniej Górze w dniu 19.10.2018 r. Uczestnikami byli Członkowie naszego Koła, osoby aktywnie działające na rzecz Koła, zaproszeni goście: przedstawiciele władz publicznych, mediów i organizacji, oraz firm działających dla dobra naszego środowiska. Inauguracja odbyła się o godzinie 13:00 przywitaniem przez Prezes Iwonę Tymiuk wszystkich uczestników. Następnie uroczystość poprowadziła konferansjerka p. Dominika Łukasiewicz, która powitała przybyłych gości oraz przeczytała sprawozdanie z działalności Koła za ostatni rok. Natomiast Pan Tomasz Żylewicz, Wiceprezes Zarządu naszego Koła, przeczytał laudacje i zostały wręczone odznaczenia dla osób, które aktywnie angażują się w działania na rzecz osób z dysfunkcją narządu wzroku. Odznaczenia „Przyjaciel Niewidomego” otrzymali: Wojciech Chadży, Ryszard Knoll, Grzegorz Rybarczyk. Były również ciepłe  słowa, które usłyszeliśmy od Pana Jerzego Łużniaka – Wiceprezydenta Miasta Jeleniej Góry, Aleksandry Warchoł –Dyrektora Biura Poselskiego Zofii Czernow, Lidii Jamer – Prezesa Towarzystwa Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Elżbiety Lipińskiej – Prezesa PZN Zarządu Okręgu Dolnośląskiego. W części artystycznej wystąpili utalentowani niewidomi artyści: Joanna Zdobylak i Andrey Tikhonov. Głównym elementem spotkania był recital Pana Leszka Kopcia. Członkowie Koła brali również udział w losowaniu podwójnych wejściówek do Teatru C.K. Norwida i Teatru Animacji. Po uroczystym obiedzie, na który zaproszenie dostali wszyscy uczestnicy spotkania, odbyła się zabawa dla naszych członków, która trwała do godziny 20:00. W dobrych nastrojach pożegnaliśmy się licząc na kolejne spotkanie.

Wydarzenie było okazją do integracji, wspólnej zabawy, a także do podziękowania naszym aktywnym liderom za działania jakie społecznie  prowadzą na rzecz naszego środowiska. Chcieliśmy podkreślić wartość ich pracy i pokazać jak są niezwykle potrzebni i pomocni.

Całe nasze spotkanie było obserwowane przez jeleniogórskich redaktorów, czego odzwierciedleniem były artykuły na stronach: „Jelonki” oraz telewizji DAMI.

Zadanie było realizowane ze środków Urzędu Miasta Jeleniej Góry – realizacja projektu „Koncertowa Biała Laska” zgodnie z umową Nr S.37.2018.

Galeria zdjęć:

Logo_jelenia_gora_dofinansowane


You may also like...