Nowe projekty – szkolenie wolontariuszy i spartakiada

Uprzejmie informujemy, że Okręg Dolnośląski PZN realizuje projekty Wolontariusz z Dolnego Śląska”  oraz  Przekonać siebie, pokonać innych – rywalizacja Niewidomegodofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu ze  środków PFRON.

W ramach projektu „Wolontariusz z Dolnego Śląska ”, odbędzie się szkolenie  (30 uczestników) w Kudowie Zdroju  w dniach  09.11.2018 r. do  13.11.2018 r.

Termin zgłoszenia wraz z kartą zgłoszeniową do dnia 29.10.2018 r. Pierwszeństwo będą miały osoby które jeszcze nie uczestniczyły w  tego typu szkoleniach. Dojazd we własnym zakresie.

W ramach projektu „Przekonać siebie, pokonać innych – rywalizacja Niewidomego”, odbędzie się rywalizacja sportowa  (50 uczestników) w Lądku Zdroju w dniach  30.11.2018 r.  do  04.12.2018 r.

Termin zgłoszenia wraz z kartą zgłoszeniową do  dnia 10.11.2018r. Pierwszeństwo będą miały osoby które jeszcze nie uczestniczyły w  tego typu zawodach . Dojazd we własnym zakresie.

Karty zgłoszeniowe do pobrania:

 


You may also like...