Informacja

Ulega  zmianie  termin  zakończenia  turnusu  rehabilitacyjnego Koła  Lubań.

Podajemy  daty:
wyjazd  26 04 2019 (piątek)   godz  6.00 ul. Staszica
powrót  8 05 2019 (wtorek)   po śniadaniu

Prosimy o  posiadanie:
– legitymacji PZN (ważnej)
– legitymacji rencisty emeryta
– dowodu tożsamości

Szczegółowe  informacje  w biurze Koła  Lubań


You may also like...