Turnus usprawniająco-rekreacyjny w Laskach

Polski Związek Niewidomych informuje, że w 2019 r. turnus usprawniająco-rekreacyjny dla dzieci niewidomych i słabowidzących wraz z rodzicami odbędzie się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Matki Elżbiety Róży Czackiej w Laskach.

 • uczestnicy: z problemami wzroku wraz z rodzinami,
 • wiek: dzieci od 5 do 13 r.ż.,
 • termin: 23 czerwca do 6 lipca 2019 r. – 14 dni,
 • liczba miejsc: maksymalnie 60 osób,
 • wyżywienie: pełne – 3 posiłki dziennie,
 • warunki mieszkaniowe: 24 pokoje z łazienkami.

Zakwaterowanie w internacie dziewcząt:

 • 11 pokoi 3-osobowych z łazienką (parter),
 • 13 pokoi 3-osobowych z łazienką (piętro I).

3-osobowe pokoje – każdy z łazienką – są zgrupowane po trzy, tworząc oddzielne mieszkania z niewielkim salonem, jadalnią i aneksem kuchennym, w którym jest dostęp do kuchenki gazowej, lodówki, kuchenki mikrofalowej i czajnika elektrycznego; w sąsiedztwie pomieszczenie gospodarcze z pralką automatyczną oraz stanowiskiem do prasowania. Oprócz tego na terenie internatu znajduje się kuchnia i duża stołówka.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych wzrokowo korzystających z dofinansowania.
Ośrodek zapewnia zaplecze do realizacji programu turnusu, form rehabilitacji i zaplecze do zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym:

 • odpowiednią dla osób z uszkodzonym wzrokiem pracownię ceramiczną,
 • konie i stadninę do prowadzenia hipoterapii,
 • basen, w którym mogą odbywać się zajęcia rehabilitacyjne,
 • pracownie dydaktyczno-rehabilitacyjne odpowiednio wyposażone: gabinet do zajęć logopedycznych, sale do zajęć muzyczno-ruchowych z instrumentami, sale do zajęć rehabilitacji ruchowej, gabinet usprawniania widzenia, gabinet psychologiczny, sale do zajęć edukacyjnych, plastycznych i prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wszystkie pracownie są odpowiednio oświetlone i tak zorganizowane, żeby nie zagrażały bezpieczeństwu dzieci z dysfunkcją wzroku.

Na terenie Ośrodka działa Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej mająca umowę z NFZ. Na czas trwania turnusu zostanie zapewniona stała obecność lekarza podstawowej opieki medycznej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz konsultacja stomatologiczna i konsultacja lekarza rehabilitanta.
Obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka są dostępne dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Na terenie ośrodka znajduje się certyfikowany plac zabaw zorganizowany dla dzieci z dysfunkcją wzroku i wyposażony w urządzenia przeznaczone dla takich dzieci.
Proponowane zajęcia:

 • rehabilitacja wzroku,
 • orientacja przestrzenna oraz bezpieczne i samodzielne poruszanie się z elementami czynności życia codziennego,
 • zajęcia edukacyjne – głównie nauka i doskonalenie znajomości brajla, rozwijanie percepcji dotykowej,
 • rehabilitacja ruchowa, gimnastyka ogólnorozwojowa,
 • zajęcia muzyczno-ruchowe,
 • zajęcia w pracowni ceramiki,
 • basen – zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne w wodzie,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia z logopedą,
 • hipoterapia,
 • zajęcia ruchowe z elementami Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia sportowe,
 • seans filmu z audiodeskrypcją,
 • prelekcje i wykłady dla rodziców,
 • wycieczka do Warszawy.

Kadrę stanowią specjaliści na co dzień zatrudnieni w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Matki Elżbiety Róży Czackiej w Laskach, mający doświadczenie w pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi.
Koszt turnusu:

 • 1 dziecko niepełnosprawne + opiekun – 4100 zł
 • 1300 zł – opiekun, 2800 zł – dziecko niepełnosprawne
 • 1288 zł – drugi rodzic
 • 850 zł/os. – rodzeństwo od 7 do 16 r.ż.
 • 450 zł/os – rodzeństwo od 2 do 6 r.ż.

Zgłoszenia (wypełniona karta informacyjna + orzeczenie o niepełnosprawności) prosimy kierować do Elżbiety Oleksiak do Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN (00–216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9), tel. 22 635 52 84, e-mail:eoleksiak@pzn.org.pl w terminie do 15 kwietnia 2019 r.

Pozdrawiam i zachęcam do udziału w turnusie
Elżbieta Oleksiak
Kierownik Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN

Więcej informacji na temat turnusu na stronie: http://pzn.org.pl/turnus-usprawniajaco-rekreacyjny-w-laskach-2019/.


You may also like...