Dokumentacja medyczna bezpłatnie dla pacjenta

Od 4 maja pacjenci mają prawo do uzyskania bezpłatnej kopii dokumentacji medycznej. Ten dodatkowy przywilej wynika ze zmian zawartych w ustawie wprowadzającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO.

Do uzyskania dokumentacji medycznej uprawnieni są wszyscy pacjenci oraz przedstawiciele ustawowi. Nie może jej jednak otrzymać osoba upoważniona przez pacjenta. Przy składaniu wniosku pacjent może uzyskać kopię dokumentacji medycznej, a w przypadku kolejnego wniosku pacjent bezpłatnie dostanie jedynie kopię dokumentacji, której nie otrzymał wcześniej.
Wniosek o wydanie kopii bezpłatnej dokumentacji medycznej pacjent może złożyć w placówce, w której się leczy lub w której się kiedyś leczył. Placówka medyczna nie może wprowadzać dodatkowych obostrzeń związanych z trybem składania wniosków.
Więcej informacji oraz przykładowy wniosek można znaleźć na stronie biura Rzecznika Praw Pacjenta: http://www.rpp.gov.pl/aktualnosci/dokumentacja-medyczna-w-zycie-weszly-wazne-zmiany,661.html


You may also like...