WIZYTA W FILHARMONII

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zorganizował dla swoich Członków wyjście do Filharmonii w dniu 23 maja 2019 r. na koncert pt. „Polskie dziwy, czyli od Ordonówny po Santor…”. Tego wieczoru mogliśmy wysłuchać melodie, które wywołują ogromne wrażenie, a zasłyszane choćby raz, pozostają z nami za zawsze. Zespół Vocalis (J. Moryc, A. Skóra, R. Wysocka) wykonał piosenki  pt. „Na pierwszy znak”, „Przeklnę cię”, „Tomaszów”, „Człowieczy los” i wiele innych. Przypominane były autentyczne gwiazdy polskich estrad – od Hanki Ordonówny aż po Irenę Santor.

Zadanie było realizowane poza planem pracy na rok 2019 r.


You may also like...