WALNE ZEBRANIE KOŁA JELENIA GÓRA

W dniu 28.06.2019 r. w Polskim Związku Niewidomych w Kole Jelenia Góra odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze z kadencji 2015-2019. Wysłano zaproszenia do 427 Członków Koła. Walne Zebranie zostało przeprowadzone w wynajętej nieodpłatnie sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej przy ulicy Bankowej 27, 58-500 Jelenia Góra o godzinie 11.00 według porządku:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Komisji mandatowej lub mandatowo-skrutacyjnej
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku Zebrania.
 5. Przyjęcie regulaminu Zebrania.
 6. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 7. Sprawozdanie Zarządu Koła.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
 10. Wybory:
  a) Prezesa Koła,
  b) Członków Zarządu Koła,
  c) Komisji Rewizyjnej Koła,
  d) Delegatów na Okręgowy Zjazd.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie kierunków działania Koła na kolejną kadencję i pozostałych wniosków.
 12. Zamknięcie zebrania.

W wyborach na Prezesa Koła wybrano Iwonę Tymiuk, w skład Zarządu Koła weszli:

Elżbieta Drabik
Jan Hanc
Jędrzej Hałatek
Anna Jaworska
Karina Karwan
Tomasz Żylewicz

Do Komisji Rewizyjnej Koła zostały wybrane następujące osoby:

Adam Fijałkowski
Helena Huminiłowicz
Elżbieta Mazurkiewicz

Delegatami na Okręgowy Zjazd Delegatów zostali:

Helena Huminiłowicz
Anna Jaworska
Iwona Tymiuk

Zastępcą został Tomasz Żylewicz

W Walnym Zebraniu Koła uczestniczyło 81 osoby – 77 uprawnione do głosowania i 4 opiekunów.

Wyświetl sprawozdanie sprowozdawczo-wyborcze z działalności Koła


You may also like...