Kurs instruktora orientacji przestrzennej

Zapraszamy osoby pełnosprawne lub z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, dorosłych bez ograniczenia wiekowego do udziału w Kursie na instruktora orientacji przestrzennej.

Projekt dofinansowany  jest ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przyznanych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019 w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pt. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

Celem Projektu jest poszerzenie na terenie województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Opolskiego oraz Śląskiego kadry instruktorskiej działającej na rzecz osób z dysfunkcją wzroku i zaangażowanej bezpośrednio w proces ich rehabilitacji – poprzez zorganizowanie kursu instruktora orientacji przestrzennej.

Kontakt z realizatorem projektu:
tel. 533 320 963
e-mail: kasa@slaski.pzn.org.pl

Więcej informacji na stronie:
http://slaski.pzn.org.pl/a,277,projekt-kurs-instruktora-orientacji-przestrzennej

Do pobrania:You may also like...