Niewidomi klienci zasługują na równy dostęp do usług i informacji bankowych

Rzecznik Finansowy wspólnie z Polskim Związkiem Niewidomych podjął działania na rzecz zwiększania dostępności usług i informacji bankowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W lipcu 2019 roku weszła w życie ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dokument reguluje prawnie kwestie obsługi klientów niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących, w bankach, firmach pożyczkowych i ubezpieczeniowych.

– Wspomniana ustawa nakłada na banki obowiązek zapewnienia dostępu, gdyż większość materiałów publikowanych w zwykłym druku lub umieszczanych na stronach internetowych banków jest niedostępna lub niezrozumiała dla osób niewidomych. Niestety przedstawiciele banków i firm ubezpieczeniowych różnie interpretują zapisy ustawowe i nie zawsze prawidłowo wywiązują się z nałożonych na nich obowiązków – wyjaśniają Anna Woźniak-Szymańska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych, i Elżbieta Oleksiak, Sekretarz Generalna ZG PZN.

Osoby niewidome i słabowidzące mają prawo do uzyskania informacji konsumenckiej w formacie przyjaznym, takim jak pismo Braille’a, druk powiększony czy wersja audio.

– Stan zdrowia konsumenta nigdy nie powinien być powodem dyskryminacji i utrudniania dostępu do informacji, a tym samym do usług. Dlatego wspólnie z Polskim Związkiem Niewidomych pytamy osoby z problemami wzroku  klientów banków, firm ubezpieczeniowych lub punktów kredytowych, czy spotkali się z jakimikolwiek trudnościami w kontakcie z instytucjami finansowymi – mówi Rzecznik Finansowy. – Będziemy stać na straży praw wszystkich klientów – dodaje.

Rzecznik Finansowy i PZN zbierają opinie klientów – tak, aby móc interweniować w sprawach, w których zapisy ustawy nie są respektowane przez instytucje finansowe.

Jeśli jesteś osobą niewidomą lub słabowidzącą i spotkałeś się z przejawami dyskryminacji, napisz do nas. Zbieramy opinie do 26 października 2020 roku pod adresem e-mail: eoleksiak@pzn.org.pl.

źródło: www.pzn.org.pl


You may also like...