Z żalem zawiadamiamy …

 

Czarny krzyż otoczony białą i czarną obwódką.

29 stycznia 2021 roku w wieku 88 lat odszedł od nas Jakub Dubiński – długoletni działacz Polskiego Związku Niewidomych.  W 1980 roku z Jego inicjatywy powstało Koło w Ząbkowicach Śląskich, którego Prezesem był do 2019 roku. Z funkcji tej zrezygnował z powodu złego stanu zdrowia. Choroba nie przeszkodziła wspierać obecnych działaczy Koła, Jego uwagi były bardzo cenne, rozwaga pozwalała zażegnać nie jeden konflikt. Ogromne doświadczenie w pracy z niewidomymi zostało docenione i od roku 1990 został wybrany na wiceprezesa Zarządu Okręgu Wałbrzyskiego PZN. W 1997 roku został Prezesem Zarządu Okręgu Wałbrzyskiego. Funkcję tą pełnił do  powołania Okręgu Dolnośląskiego PZNgdzie wybrany został na wiceprezesa. Funkcję tą pełnił przez 3 kadencje. Za swoje zasługi na rzecz osób niewidomych został wyróżniony złotą  Honorową Odznaką PZN . Jakub Dubiński był znany nie tylko w naszym środowisku. W 1974 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi  „Zasłużony dla Dolnego Śląska”. W 2005 roku z Jego inicjatywy powstał w Ząbkowicach Śląskich Uniwersytet III Wieku, który działa do dzisiaj. W 2019 roku na wniosek Polskiego Związku Niewidomych był nominowany do odznaczenia państwowego Złotym Krzyżem Zasługi  za działalność i na rzecz środowiska ludzi  niewidomych.

Odszedł od nas wspaniały człowiek, pełen życzliwości dla innych ludzi, zawsze umiejący wesprzeć nas dobrą radą. Będzie nam Go brakować, Jego spokoju, rozwagi. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pokój Jego Duszy.

Pogrzeb odbędzie się 03 02 2021 r. o godz. 12 w Ząbkowicach śl. na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Bohaterów Getta.

Rodzinie oraz jego przyjaciołom składamy wyrazu współczucia.

 


You may also like...