Spotkanie on-line dla osób zainteresowanych posiadaniem psa przewodnika

W ramach projektu, którego celem jest stworzenie standardów szkolenia psów przewodników w Polsce i przeprowadzenia szkolenia według wypracowanych wytycznych, Polski Związek Niewidomych przygotował spot i film zachęcający do posiadania psa.  

Zapraszamy wszystkie osoby niewidome i słabowidzące na spotkanie, które odbędzie się na platformie ZOOM 25 lutego br. o godz. 10.00 (czas trwania ok. 3 godzin). Uczestnicy będą mogli się dowiedzieć o:

  • idei posiadania psa przewodnika i jego roli w życiu osoby niewidomej;
  • możliwościach wynikających z posiadania psa przewodnika;
  • aspektach prawnych dotyczących psa przewodnika;
  • warunkach, które należy spełnić, aby otrzymać psa przewodnika;
  • odpowiedzialności, jaka jest związana z posiadaniem takiego psa;
  • pracach nad standardami i korzyściach, jakie niosą.

Podczas spotkania zostanie także wyświetlony kilkuminutowy film z audiodeskrypcją , na którym osoby posiadające psa przewodnika dzielą się swoimi doświadczeniami.

Osoby zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu, prosimy o przesyłanie zgłoszenia na adres mailowy: ioptulowicz@pzn.org.pl.

Spotkanie odbędzie się, jeśli zgłosi się minimum 10 osób.

A już dzisiaj mogą Państwo obejrzeć spot filmowy na stronie: https://youtu.be/FT4RlOfJZzI.

Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyflologicznego PZN
Instytut Tyflologiczny PZN


You may also like...