Zapraszamy do udziału w szkoleniach indywidualnych z zakresu orientacji przestrzennej, obsługi sprzętu elektronicznego, czynności dnia codziennego,…..

Zapraszamy wszystkie osoby niewidome i niedowidzące z województwa dolnośląskiego (z orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na wzrok w stopniu znacznym lub umiarkowanym) do udziału w szkoleniach indywidualnych w ramach wsparcia trening samodzielności. Wsparcie dotyczy projektu “Samodzielność Niewidomych” dofinansowanym ze środków PFRON w ramach konkursu I/2018 Szansa-Rozwój-Niezależność.

Szkolenie z zakresu:

  • orientacji przestrzennej
  • czynności dnia codziennego
  • obsługi komputera i urządzeń elektronicznych
  • obsługi telefonu komórkowego
  • pisma brajla
  • zajęcia z tyflopedagogiem

Szkolenie będą przeprowadzane z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Okręgu pod nr 71 321 32 02 lub z Kołem Terenowym.

Druki do pobrania i wypełnienia:
You may also like...