Z żalem zawiadamiamy …

Czarny krzyż otoczony białą i czarną obwódką.Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 lipca  br zmarł w wieku 95 lat Czesław Juźwik długoletni działacz Polskiego Związku Niewidomych. Pogrzeb odbędzie się w dniu 16.07.2021 na cmentarzu w Marszowicach

Pan Czesław Juźwik stracił wzrok w wyniku działań wojennych. Był członkiem Związku Ociemniałych Żołnierzy. Ukończył  szkołę niewidomych w Laskach. Początki Jego działalności to praca na rzecz niewidomych w Spółdzielni Pracy dla Niewidomych we Wrocławiu Leśnicy. Był inicjatorem założenia Klubu Głuchoniewidomych przy Okręgu Dolnośląskim.

Wśród członków PZN był znany, jako instruktor breilla.

Odszedł od nas wspaniały człowiek, pełen radości życia.

Pokój Jego Duszy.


You may also like...