Przypominamy i ponownie zapraszamy mieszkańców Wrocławia do udziału w projekcie “Edukacja przez informację II”

W ramach realizacji projektu REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON – Edukacja przez informację II informujemy osoby niewidome i niedowidzące z Wrocławia o możliwości skorzystania z następującego wsparcia:

Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

http://www.mops.wroclaw.pl

Termin realizacji projektu: 05.2021 – 12.2021

loga: PFRON, Wrocław bez barier, PZN, MOPSuYou may also like...