Biała Laska 2021

Dnia 22.09.2021 roku , w godzinach od 10,00 do 14,00 w restauracji „PRIMA” w Zgorzelcu odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomych „Biała Laska 2021”. W tym roku obchodzimy 70 lecie powstania Polskiego Związku Niewidomych w Polsce. Do powstanie tego związku przyczyniła się Matka Elżbieta Róża Czarska która 12 września została ogłoszona błogosławioną. Założycielka szkoły dla dzieci niewidomych w Laskach.  W uroczystości wzięło udział 50 członków, podopiecznych, wolontariuszy, asystentów osób niepełnosprawnych oraz zaproszeni goście.

W uroczystości woził udział  Starosta Powiatowy – – pan Artur Bieliński,   Burmistrz Miasta – Zgorzelec – pan Rafał Gronicz, Burmistrz miasta i Gminy – Bogatynia – pan Wojciech Dobrołowicz, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego  Gminy Zgorzelec – pani Marta Kamińska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu – pani Renata Andrysz, Prezes PZN Lubań – pan Leszek Marzec.

Wszyscy goście zabrali głos który dotyczył osób z niepełnosprawnością wzrokową w Naszym powiecie.

W czasie uroczystości rozdano wszystkim uczestnikom upominki następnie rozpoczęły się konkursy sprawnościowe z zasłoniętymi oczami i bez opasek. Atmosfera była wspaniała. Uczestnicy w czasie imprezy zostali poczęstowani smacznymi przekąskami.

Uroczystość  była dofinansowaną przez Burmistrza Miasta Zgorzelec   w związku ze złożoną wcześniej  ofertą na realizację zadania publicznego pt: „Pomagając  innym-wspieramy siebie”You may also like...