Nowe władze PZN

Podczas zakończonego już XVIII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Niewidomych wybrano prezesa i wiceprezesów PZN na kolejną kadencję.

We wtorek, 28.09.2021 r., głosami delegatów prezesem PZN wybrano Andrzeja Brzezińskiego, wieloletniego pracownika Instytutu Tyflologicznego PZN, wiceprezesami zaś zostali: Elżbieta Brambor (prezes Okręgu Wielkopolskiego), Wojciech Czajkowski (dyrektor Okręgu Świętokrzyskiego), Ilona Juszczyk (wiceprezes Okręgu Śląskiego), Piotr Kopyciński (z okręgu Kujawsko-Pomorskiego). Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej PZN została Elżbieta Bania (z Okręgu Małopolskiego).

W środę, 29.09.2021 r., na pierwszym posiedzeniu nowo wybrane władze PZN wybrały także nowego sekretarza – Izabelę Hawryłow.

Podczas Zjazdu głosami delegatów tytuł Honorowego Prezesa PZN nadano zaś Annie Woźniak-Szymańskiej.

źródło: http://www.pzn.org.pl


You may also like...