REALIZCJA ZADANIA PN. ”IZOLACJA NA NIE – AKTYWIZACJA NA TAK”

Zarząd Polskiego Związku Niewidomych w Jeleniej Górze  realizował zadanie dofinansowane przez Urząd Miasta Jeleniej Góry pn. „Izolacja na NIE – aktywizacja na TAK”. Projekt miał charakter sześciodniowego wyjazdowego przedsięwzięcia rekreacyjno-sportowego upowszechniającego naukę gry w kręgle, szachy i aerobik na basenie, marsz ze specjalnymi kijami przy uwzględnieniu naturalnych czynników terapeutycznych, takich jak: talasoterapii i sylwoterapii wśród osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia sportowe sprzyjały  zwalczeniu negatywnych skutków stresu spowodowanych koronawirusem i niepełnosprawnością̨, wpływały na zrelaksowanie, wyciszenie trudnych emocji i poprawiły sprawność́ psychofizyczną. Projekt aktywizował osoby z niepełnosprawnościami, sprzyjał nawiązywaniu nowych znajomości interpersonalnych, niwelował poczucie osamotnienia, ale przede wszystkim uczył aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez różne dziedziny sportu . Pobyt odbył się w nadmorskiej miejscowości – Ustronie  Morskie w ośrodku Polskiego Związku Niewidomych „Klimczok”.

logo z napisem dofinansowane ze środków budżetu powiatu jeleniogórskiego


You may also like...