Informacja

Zarząd Okręgu  Dolnośląskiego Polskiego Związku Niewidomych informuje, że następstwem  niewykonanej  uchwały  nr  XXIV- 10/2021/Z dn. 08.11.2021 r.      o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Koła Wrocław do dnia 08.12.2021 r., zostały przejęte Karty Osobowe Członków Koła w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Koła Wrocław zgodnie z kompetencjami statutowymi .

Koło Wrocław pracuje nadal  zgodnie z harmonogramem. Zarząd Koła po odwołaniu się od uchwały pozostaje w dyspozycji Zarządu Okręgu Dolnośląskiego PZN


You may also like...