Zapraszamy do udziału w projekcie “Udostępnienie usług asystenckich dla mieszkańców subregionu jeleniogórskiego 2”

Informujemy, że projekt “Udostępnienie usług asystenckich dla mieszkańców subregionu jeleniogórskiego 2″ jest kolejnym projektem w ramach którego możemy zapewnić usługi asystenckie dla subregionu jeleniogórskiego.

W projekcie mogą brać udział osoby zamieszkujące subregion jeleniogórski – tj. 9 powiatów: zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki, złotoryjski, jaworski, jeleniogórski, m. Jelenia Góra, kamiennogórski.

Termin udzielonego wsparcia: 14.02.2022 – 31.12.2023 r.

Z usług asystenckich mogą skorzystać osoby pełnoletnie (powyżej 18. roku życia) posiadające wszystkie rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności bez względu na charakter tej niepełnosprawności. Mogą to tez być osoby niesamodzielne, starsze, które jeszcze nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, ale posiadające zaświadczenie lekarskie, że są osobami niesamodzielnymi. W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane osoby, które nie korzystały z podobnego wsparcia oraz osoby z małych miast i wsi do 10 tys. mieszkańców.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Okręgu Dolnośląskiego przy ul. Grunwaldzkiej 12b we Wrocławiu – tel. 71 321 32 02, e-mail: sekretariat@dolnoslaski.pzn.org.pl

Zadanie jest współfinasowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.
You may also like...