Nowe projekty

Miło nam poinformować, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu PFRON 1/2021 Sięgamy po sukces nasze dwa złożone wnioski otrzymały dofinansowanie i wkrótce rozpocznie się ich realizacja.

W ramach projektu Samodzielność niewidomych 2 będziemy realizować następujące wsparcia:

  • poradnictwo społeczne
  • zajęcia specjalistyczne komputerowe-tyfloinformatyka
  • poradnictwo ze sprzętem rehabilitacyjnym
  • poradnictwo prawne
  • poradnictwo psychologiczne-indywidualne
  • trening samodzielności
  • trening psychoedukacyjny
  • trening psychoneurofizjoterapii
  • animacja czasu wolnego
  • trening kulinarny

W ramach projektu “Asystent Niewidomego” będą świadczone usługi asystenckie dla osób najbardziej potrzebujących.

Wkrótce podamy więcej informacji.
You may also like...