FORUM SENIORÓW JELENIEJ GÓRY

Przedstawiciel Zarządu Koła PZN w Jeleniej Górze uczestniczył w Forum Seniorów Jeleniej Góry, które odbyło się w dniu 03 czerwca 2022 r. w sali Jeleniogórskiego  Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze.  Patronat nad Forum objął Prezydenta Miasta Jeleniej Góry – Jerzy Łużniak. Na wstępnie Miejska Rada Seniorów zaprezentowała ideę swojej działalności oraz efekty swojej pracy. Następnie zostały przedstawione oferty: samorządu wojewódzkiego i Społecznej Rady Seniorów, kulturalno-rekreacyjne, edukacyjne, kulturalno-wypoczynkowe skierowane do seniorów zamieszkałych w Kotlinie Jeleniogórskiej, projekt pn.” Seniorzy Razem” z JBO 2022 oraz przybliżona Ogólnopolska Karta Seniora.

Pierwsze Forum Seniorów Jeleniej Góry zostało zorganizowane przez Miejską Radę Seniorów powołaną Uchwałą Rady Miasta z inicjatywy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

Obraz z rzutnika wyświetla slajd, a na nim napis: Forum Seniorów Jeleniej Góry 3 czerwiec 2022 r. Książnica Karkonoska


You may also like...