Dzień Białej Laski w Kole Strzegom

Święto ludzi patrzących sercem

Spotkanie integracyjne członków strzegomskiego koła Polskiego Związku Niewidomych z okazji „Międzynarodowego Dnia Białej Laski” odbyło się 13 października. Władze Strzegomia reprezentował zastępca burmistrza – Tomasz Marczak

W swoim przemówieniu prezes koła Józef Franczak podziękował włodarzom Strzegomia za wszelką pomoc, zwrócenie uwagi na problemy osób niewidzących i niedowidzących oraz wsparcie związku w jego działaniach, a także stworzenie godnych warunków w siedzibie związku.

Z okazji Dnia Białej Laski wszystkim osobom z dysfunkcją narządu wzroku życzymy szczęścia, samych radosnych dni, wytrwałości w pokonywaniu trudności, życia bez barier, pomocnej dłoni drugiego człowieka w potrzebie, zwykłej ludzkiej wyrozumiałości i życzliwości.

Gminne wiadomości STRZEGOM Nr 252You may also like...