Bezpłatne zajęcia z orientacji dla osób z dysfunkcją wzroku

Zapraszamy chętne osoby z niepełnosprawnością wzroku do udziału w zajęciach „Trening Orientacji Przestrzennej i Mobilności”.

Trening realizowany będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Polski Związek Niewidomych
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
oraz Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

Należy zgłosić się do 16 stycznia. Zgłoszenia przyjmowane są tylko drogą elektroniczną.

Szczegóły i więcej informacji pod liniem: Rekrutacja uzupełniająca osób z niepełnosprawnością wzroku do treningów O&M w ramach projektu “Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)” – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)


You may also like...