Składki członkowskie za 2023 rok

Na podstawie uchwały XVIII-z-23/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. Zarząd Główny PZN ustalił składkę członkowską na 2023 rok w kwocie 60 zł.

Treść uchwały:

Uchwała XVIII-z-23/2022
Z dnia : 4 listopad 2022
W sprawie: wysokości składki członkowskiej na 2023 rok
Zarząd Główny PZN na podstawie S 21.2 Statutu uchwala co następuje:
1 .Podejmuje się decyzję, że składka członkowska na 2023 rok wynosić będzie 60,00 zł w skali roku.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023
3.Wykonanie uchwały powierza się : okręgi PZN, Dział Organizacyjno-Samorządowy Instytutu Tyflologicznego PZN

Kliknij tutaj aby wyświetlić skan uchwały w pliku pdf (rozmiar: 56 KB)


You may also like...