Startuje Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej dla mieszkańców Wrocławia 2023

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski rozpoczyna realizacje programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023.
Projekt jest skierowany dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, w stopniu znacznym lub umiarkowanym zamieszkałych na terenie miasta Wrocławia.
Okres realizacji projektu: 01.02.2022 – 31.12.2023
Aby zgłosić chęć udziału w projekcie prosimy o kontakt z Biurem obsługi Programu – Natalią Koffer telefon 517164476 lub mailowo asystent@dolnoslaski.pzn.org.pl w celu wypełnienia Ankiety – zgłoszenia do programu. Informujemy, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyjęciem do programu. Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane do końca lutego 2023.
Projekt finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Asystent osoby z niepełnosprawnościami” oraz ze środków Gminy Wrocław.You may also like...