WALNE ZEBRANIE KOŁA

W dniu 22 maja 2023 r. w sali Książnicy Karkonoskiej  odbyło się Walne Zebranie Koła Polskiego Związku Niewidomych w Jeleniej Górze. Wybrano nowy Zarząd Koła w składzie: Agnieszka Staniak, Anna Jaworska, Robert Puch, Tomasz Żylewicz. Prezesem Koła została Iwona Tymiuk.

Życzymy nowemu Zarządowi Koła wielu sukcesów w realizacji celów statutowych stowarzyszenia.


You may also like...