Wolontariat europejski w Belgii, w Liège dla osób z dysfunkcją narządu wzroku w wieku 18-30.

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w projekcie wolontariatu w Belgii, w miejscowości Liège, realizowanym w ramach Europejskiego Korpusu Społecznego.

Partnerem PZN w projekcie jest VIEWS, sprawdzony Partner wielu dotychczasowych projektów naszej Organizacji.

Na wolontariat do Liège może wyjechać osoba niewidoma lub słabowidząca w wieku od 18 do 30 lat.

Wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość języka francuskiego (poziom A2) oraz duża motywacja do nauczenia się tego języka na poziomie zaawansowanym.

Projekt może rozpocząć się we wrześniu/październiku 2023, i w Belgii wolontariusz może pracować maksymalnie 9 miesięcy.

Długość pobytu w Liège będzie ustalona indywidualnie z każdą osobą po jej zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

Oferowane miejsca odbywania wolontariatu:

Bardziej szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu:

22 887 62 70 lub kontaktując się mailowo na adres: alemanczyk@pzn.org.pl

Zachęcamy osoby spełniające kryteria do zainteresowania się tą bardzo atrakcyjną ofertą. Wszystkie osoby, które wzięły udział w projektach wolontariatu za granicą wyniosły z nich ogromne korzyści, procentujące zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Dodatkowe informacje:

Zakwaterowanie, wyżywienie i koszty przejazdów

Osoba uczestnicząca w projekcie wolontariatu będzie zakwaterowana razem z innymi wolontariuszami w wynajętym mieszkaniu. Będzie miała swój własny pokój. Mieszkanie znajduje się około 20 minut idąc pieszo do miejsca pracy. Centrum miasta znajduje się również w odległości około 25 minut idą pieszo od miejsca zamieszkania. Osoba ta będzie otrzymywała miesięcznie kieszonkowe oraz środki na zapewnienie sobie wyżywienia i na przejazdy.

Koszt podróży na wolontariat oraz ubezpieczenia zdrowotnego jest również w pełni pokryty w ramach projektu.

Szkolenie podczas działań

Podczas dwóch pierwszych tygodni od momentu przyjazdu do Belgii wolontariusze nie pracują: mają w tym czasie zapewnione zajęcia z orientacji przestrzennej (uczą się, jak trafiać do pracy, do sklepu i do innych ważnych miejsc, do których będą się udawać podczas wolontariatu), oraz zajęcia w zakresie czynności życia codziennego (uczą się, jak przygotowywać sobie posiłki, jak robić samodzielnie zakupy, prać, dbać o swoje rzeczy i o czystość oraz porządek w mieszkaniu, uczą się zasad pierwszej pomocy). Ponadto, przez te pierwsze dwa tygodnie wolontariusze mają zapewnioną intensywną naukę języka francuskiego. Ta zaplanowana przez pierwsze dwa tygodnie intensywna nauka ma na celu zapewnienie wolontariuszowi jak najszybszego osiągnięcia autonomii w poruszaniu się, komunikowaniu, wykonywaniu czynności życia codziennego. Podczas całego projektu wolontariusze będą otrzymywali wsparcie od organizacji koordynującej, Views International w zakresie ich specjalnych potrzeb.


You may also like...