Okręgowy Zjazd Delegatów

W Polskim Związku Niewidomych Okręgu Dolnośląskim w dniu 15.11.2023 r.  odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów.  Wybory przeprowadzono  w siedzibie Naczelnej  Organizacji Technicznej NOT       ul. Piłsudskiego 74 w sali 104 we Wrocławiu. W głosowaniu na władze okręgu na kadencje 2023-2027  uczestniczyło 31 z 33 delegatów z 22 Kół Terenowych. Wśród gości zaproszonych był Prezes Zarządu Głównego PZN  Pan Andrzej Brzeziński, który pozytywnie ocenił działalność Okręgu Dolnośląskiego. PZN na podstawie sprawozdania z upływającej kadencji Zarządu  Okręgu oraz sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania zostały też  jednomyślnie przyjęte przez delegatów.

Prezesem na nową kadencje została dotychczasowa Prezes Barbara  Lindenau Bryja  oraz  wybrano dwóch wiceprezesów: Marzena Liczmonik i Anna Jaworska (również wchodzący w skład  Prezydium minionej kadencji). Zgodnie z obowiązującym  statutem do składu Zarządu Okręgu zostało wybranych 3 członków: Irena Draganik- Prezes Koła Ząbkowice Śląskie, Agnieszka Staniak – członek Zarządu w Kole Jelenia Góra, Zbigniew Tomaszewski – Prezes Koła Wałbrzych.

Natomiast  Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej  został wybrany Tadeusz Skrzypek, a w skład komisji weszli:  Ryszard Kosior (dotychczasowy Przewodniczący OKR), Sabina Czyżewicz, Irena Janiszewska (obie panie mają już doświadczenie w pracy komisji) oraz dotychczasowy wiceprezes Zbigniew Skulski.

Delegatami na Zjazd Zarządu Gównego PZN zostali: Barbara Lindenau Bryja, Anna Jaworska, Krystyna Kwolek.

Podczas uroczystości zostali uhonorowani za wieloletnią pracę w Kołach Terenowych odchodzący prezesi  miedzy innymi:  Maria Tylicka – Prezes Koła Góra Śląska i Teresa Woś – Prezes Koła Lubin. Podziękowania  za prace na rzecz Okręgu, wraz ze skromnym upominkiem dostało ustępujące Prezydium Zarządu. Zjazd przebiegł sprawnie  w miłej atmosferze. Delegaci wraz z gości w sumie 60 osób, dyskutowali i dzielili się wrażeniami przy wspólnym cateringu.You may also like...