REALIZACJA ZADANIA PN. „SZACH- MAT PREZESZKODOM”

W dniach od 03.10.2023 r. do 09.10.2023 r. Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze realizował zadanie pn.” Szach-mat przeszkodom”. Projekt miał charakter sześciodniowego wyjazdowego przedsięwzięcia rekreacyjno-sportowego upowszechniającego naukę gry w szachy wśród osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałymi w mieście Jelenia Góra. Zajęcia sportowe sprzyjały  zwalczaniu negatywnych skutków stresu spowodowanych niepełnosprawnością̨, wpływały na zrelaksowanie, wyciszenie trudnych emocji i poprawiły sprawność́ psychofizyczną.  Projekt aktywizował osoby z niepełnosprawnościami, sprzyjał nawiązywaniu nowych znajomości interpersonalnych, niwelował poczucie osamotnienia, ale przede wszystkim uczył aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez grę w szachy, która łączy ludzi różnych kultur, grup wiekowych i środowisk, ludzi, którzy dzielą wspólną pasję. Po mimo aktywnym rozrywkom znaleźliśmy czas na jednodniową wycieczkę integracyjną, pozwalającą poznać historie nadmorskiego miasta.

Zadanie było dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Jeleniej Góry zgodnie z umową nr G.S.31.2023
You may also like...