Kalendarz na rok 2015

Uprzejmie informujemy, że wszyscy prenumeratorzy brajlowskiej wersji „Pochodni” wraz z numerem styczniowym tego czasopisma otrzymają nieodpłatnie kalendarz na rok 2015 oraz informator z adresami, które mogą okazać się ważne dla osób niewidomych i słabowidzących. Natomiast osoby, które nie prenumerują „Pochodni”, a chciałyby otrzymać kalendarz bądź kalendarz wraz z informatorem, proszone są o wpłacenie do dnia 20 grudnia br. kwoty 17 zł (odpłatność za kalendarz) lub kwoty 42 zł (odpłatność za kalendarz i informator) na konto:

Polski Związek Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00–216 Warszawa

Rachunek bankowy:
DnB NORD Polska S.A. 42 1370 1037 0000 1706 4083 5205
W tytule przelewu należy wpisać: Wpłata na kalendarz brajlowski

Po dokonaniu opłaty prosimy o przesłanie na adres: Instytut Tyflologiczny PZN, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa lub na adres mailowy: pochodnia@pzn.org.pl następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (lub NIP w przypadku instytucji) w celu wystawienia faktury.

Centrum Komunikacji
źródło: nr 23 (92), grudzień 2014