INTEGRACJA NA FESTYNIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dn. 8.06.2014r. po raz 4 zorganizował festyn integracyjny. Impreza pod hasłem “Walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym” odbywała się w Jeleniej Górze – Cieplicach w godz. 10:00 – 16:00.

Uczestnicy festynu mieli możliwość udziału w konkursach z nagrodami, oglądania wystawy prac plastycznych. Odbył się również pokaz udzielania pierwszej pomocy. Najmłodsi mogli sfotografować się z postaciami ze swych ulubionych bajek. Dla dzieci przygotowano także gry i zabawy, oraz możliwość przejażdżki na kucyku.

Na Placu Piastowskim rozmieszczono punkty konsultacyjno – informacyjne, w których instytucje i organizacje prezentowały swoją ofertę dla uczestników festynu. Koło PZN Jelenia Góra utworzyło stoisko, w którym osoby bez problemów ze wzrokiem, mogły wczuć się w rolę osób niewidomych, dzięki goglom, uniemożliwiającym widzenie. Wielu odwiedzających nasze stoisko mogło spróbować bezwzrokowo rozpoznać dotykiem kształty rożnych przedmiotów oraz smaki artykułów spożywczych i owoców. Taki test stwarzał możliwość wczucia się w codzienność osoby niewidomej, a dzięki temu być może również zrozumienia skali problemów osób z naszego środowiska. Ponadto na stoisku Koła prezentowano artykuły codziennego użytku i sprzęt elektroniczny dostosowany do potrzeb ludzi z dysfunkcją wzroku. Sprzęt ten na zaproszenie Koła prezentowała firma Altix oraz Piotr Adamczyk przedstawiciel firmy Lumen. Wśród odwiedzających nasze stoisko znalazła się pani poseł Zofia Czernow i Małgorzata Szmajdzińska, które wykazały duże zainteresowanie problemami codziennego życia osób niewidomych i niedowidzących jak również możliwościami ich rozwiązywania dzięki nowoczesnym technologiom. Odwiedzili nas również pracownicy Urzędu Miasta, MOPS-u, organizacji pozarządowych, oraz WTZ. Przygotowane przez nas stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, a reprezentowane było licznie przez naszych członków i Zarząd oraz wolontariuszy.

Dodatkowo na scenie Muszli Koncertowej w programie artystycznym zaprezentowały się niepełnosprawne dzieci. Natomiast wśród dorosłych artystów znaleźli się przedstawiciele koła PZN w Jeleniej Górze – wokalistka Alicja Gremza z akompaniatorem i Krzysztof Janas w występie wokalno instrumentalnym. Występy publiczność nagrodziła gorącymi oklaskami.You may also like...