Szkolenie dla dzieci z rodzicami

W dniach 24.01 – 31.01.2015 r. grupa 20 niewidomych i niedowidzących dzieci wraz z 20 rodzicami/opiekunami odbyło szkolenie rehabilitacyjne w Muszynie.

Szkolenie prowadziło 6 instruktorów.

Wyjazdowe szkolenie dla niewidomych i niedowidzących dzieci z rodzicami zostało zorganizowane, dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON, w ramach projektu “Od akceptacji do samorealizacji.

PFRONYou may also like...