Zapraszamy mieszkańców Wrocławia do projektu Usługi Asystenckie

W ramach projektu prowadzone będą usługi asystenckie dla niewidomych i niedowidzących z terenu miasta Wrocławia z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Beneficjentowi przysługuje maksymalnie 30 godzin usług asystenckich w miesiącu, w mieście Wrocławiu i na terenie Dolnego Śląska.

Istnieje możliwość wyboru asystenta. Można też zaproponować znanego sobie asystenta, jednak nie może to być członek rodziny. Asystent otrzyma wynagrodzenie za swoją usługę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Okręgu lub Zarządem Koła Wrocław, tel. do Koła: 71 322 80 13, tel. kom. i stacjonarny do Okręgu. 502 512 332, 71 321 32 02.

Zadanie dofinansowane jest z Gminy Wrocław realizowane przez MOPS

 


You may also like...