URZĄD SKARBOWY

Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Jeleniej Górze zgodnie z planem pracy na 2015 r.zorganizował spotkanie z przedstawicielem Urzędu Skarbowego. Prelekcja odbyła się w świetlicy Koła PZN w Jeleniej Górze dnia 16.02.2015 r. o godz. 11:00.

Zarząd Koła PZN zaprosił na spotkanie z przedstawicielem Urzędu Skarbowego Pana Rafała Chyczewskiego .Wychodząc naprzeciw umożliwieniu realizacji praw osób niepełnosprawnych oraz chęci ułatwienia uczestnictwa w życiu społecznym tych osób, Urząd Skarbowy zaproponował swój udział w dostępie do informacji podatkowej, szczególnie tych, które bezpośrednio dotyczą osób niepełnosprawnych, ich rodzin i najbliższych. Wyjaśnione zostały szczegółowo zasady obowiązujące przy stosowaniu ulg podatkowych. Prelegent poinformował o możliwości wykorzystania dostępnych narzędzi technicznych w wypełnianiu zeznań podatkowych i ich przekazu do urzędu drogą elektroniczną.

Zaprosił też na dni otwarte Urzędu Skarbowego tj. 07.03.2015 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 – Jelenia Góra ul. Wolności 121.

Na zakończenie spotkania Pan Rafał rozdał ulotki dotyczące ulg rehabilitacyjnych, natomiast Prezes Zarządu Koła skierowała do zebranych prośbę o przekazywanie 1% podatku na PZN. Spotkanie trwało do godziny 13:00 i uczestniczyło w nim 26 osób.You may also like...