SPOTKANIA DLA NOWO PRZYJĘTYCH CZŁONKÓW DO PZN

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zgodnie z planem pracy na 2015 r. zorganizował spotkanie dla nowo przyjętych członków do PZN. Koło wysłało zaproszenia z programem spotkania do 30 osób.
Zebranie odbyło się w świetlicy Koła PZN w Jeleniej Górze dnia 09.02.2015 r. o godz. 11:00. Spotkanie rozpoczęła Prezes Anna Jaworska witając zebranych i krótko informując o działalności stowarzyszenia. Na zaproszenie Zarządu Koła Pani Krystyna Krebsztul i Magdalena Kowanda pracownicy działu rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze omówiły możliwości pomocy i dofinansowań do sprzętu rehabilitacyjnego i turnusów. W dalszej części spotkanie omówiono:

  1. Strukturę organizacji
  2. Ulgi i uprawnienia
  3. Szkolenia rehabilitacyjne
  4. Sprzęt rehabilitacyjny

Zaproszonych goście poczęstowano kawą, herbatą oraz słodką przekąską.
Zostali też zaproszeni przez Zarząd Koła do czynnego uczestnictwa w życiu stowarzyszenia.
Spotkanie zakończyło się o godz 13:00.
Uczestniczyło 20 osób.

 

 


You may also like...