„Turystyczna wycieczka do Warszawy”

Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Jeleniej Górze zorganizował zgodnie z planem pracy na rok 2015 „Wycieczkę turystyczną do Warszawy”.  Zbiórkę wyznaczono na dzień 19-04-2015r. o godzinie 600 przy ulicy Teatralnej, skąd grupa wyruszyła autokarem do Warszawy.

Program wycieczki został zrealizowany zgodnie z założeniami:

 • Zamek Królewski
 • Pomnik Getta
 • Pawiak
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Wilanów
 • Łazienki
 • Stare Miasto
 • Krakowskie Przedmieście
 • Nowy Świat
 • Stare i Nowe Powązki
 • Centrum Nauki Kopernik

Na zaproszenie Poseł na Sejm RP Zofii Czernow mieliśmy możliwość zwiedzenia Sejmu w Jej towarzystwie. Miłą niespodzianką dla wszystkich było ufundowanie przez Panią Poseł obiadu i wręczenie drobnych prezentów.

Wspólne zwiedzanie przyczyniło się do integracji grupy, wzajemnej wymiany doświadczeń, zapoznanie się z nowymi technologiami, poznania zabytków oraz dóbr dziedzictwa narodowego.

Dodatkową atrakcją dla osób niewidomych i słabowidzących uczestniczących w wycieczce był przejazd drugą linią metra, co umożliwiło zdobycie  umiejętności poruszania się nowoczesnymi środkami komunikacji miejskiej.

Wyjazd członków Koła był znakomitą formą rehabilitacji oraz minimalizacji społecznych i psychicznych skutków inwalidztwa, jak i rozwijania umiejętności pokonywania barier, orientacji przestrzennej.

Zmęczeni ale zadowoleni i pełni wrażeń przyjechaliśmy do Jeleniej Góry w dniu 21-04-2015r o godzinie 2355.  Zrealizowanie tak bogatego programu w krótkim czasie umożliwiła dobra organizacja i zdyscyplinowanie grupy.

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON zgodnie z umową Nr 05/2015 z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze   z dnia 02-04-2015r.  w wysokości 6.975,00 zł.

 You may also like...