DZIEŃ SENIORA

Zarząd Koła w Jeleniej Górze zorganizował zgodnie z planem pracy na 2015r. spotkanie integracyjne “Dzień Seniora”. W związku z tym zostały wysłane zaproszenia do osób, które ukończyły 75 lat – 130 zaproszeń.
Zadanie miało na celu pogłębienie procesów rehabilitacji, socjalizacji, rozwoju osobistego oraz integracji z osobami o podobnych problemach – wymiana informacji i doświadczeń. Ponadto ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i możliwości uczestniczenia w życiu społecznym oraz kulturalnym.

Spotkanie odbyło się o godzinie 12:00 w   restauracji  „Sofa” w  Jeleniej  Górze. Przybyłych seniorów przywitała i złożyła okolicznościowe życzenia  Prezes  Zarządu  Koła Anna Jaworska.

Kolejnym    punktem   uroczystości   był  program   artystyczny   przygotowany   i przeprowadzony przez animatora kultury Jerzego Patraszewskiego– członka naszego Koła,  który   wystąpił    wolontaryjnie.   Pan   Jerzy   przygotował  quizy  i   zagadki muzyczne z  lat  czterdziestych, pięćdziesiątych.

Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze przy obiedzie. Dla każdego przybyłego seniora były wręczone czekoladki, ku ich miłemu zaskoczeniu. Zostały one darowane przez członka naszego Koła Andrzeja Czurejno na tą okoliczność.

Około godziny 16:00 Prezes  Zarządu Koła podziękowała za spotkanie i zaprosiła do czynnego udziału w pracy i zadaniach organizowanych przez stowarzyszenie.You may also like...