Szkolenie wyjazdowe do Ustronia Morskiego dla osób niewidomych i niedowidzących 60+

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski zorganizował szkolenie w ramach projektu pt. „Od akceptacji do samorealizacji” dla osób niewidomych i słabowidzacych powyżej sześćdziesiątego roku życia od dnia 18-10-2015r. do dnia 23-10-2015r. Szkolenie było dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odbyło się w Ustroniu Morskim w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym PZN „KLIMCZOK”. W szkoleniu uczestniczyło 14 seniorów z województwa dolnośląskiego / 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 9 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności /.

Zakładanymi celami zadania było:

 • wzrost umiejętności radzenia sobie z niepełnosprawnością wzrokową,
 • wzrost umiejętności radzenia sobie dolegliwościami okresu senioralnego,
 • wzrost aktywności osób z dysfunkcją narządu wzroku powyżej 60 roku,
 • potrzeba odprężenia psycho-fizycznego,
 • podtrzymanie i wzmocnienie aktywnej postawy wobec życia,
 • wzrost poczucia, choćby częściowej, samowystarczalności,
 • zdobycie wiadomości na temat dodatkowych schorzeń,
 • doskonalenie umiejętności bycia i współpracy w grupie
 • nawiązanie relacji interpersonalnych ze swoistą grupą wsparcia, jaką są członkowie PZN,

Zajęcia zgodnie z zakładanymi celami przeprowadzone na szkoleniu to:

 • czynności dnia codziennego, samoakceptacji
 • psychologiczne
 • medyczne
 • podstaw samoobsługi
 • integracji społecznej
 • rehabilitacji

Każdy z uczestników szkolenia był objęty szkoleniem z ww. bloków tematycznych.

Zajęcia merytoryczne przeprowadzane były z podziałem na grupy. Każda grupa realizowała kolejno całość zajęć prowadzonych każdego dnia przez instruktorów zgodnie z jego planem autorskim.

W ramach wspólnej integracji odbyła się wycieczka do skansenu chleba, gdzie wysłuchaliśmy historię powstania, pieczenia chleba. W skansenie chleba czekał na nas mały poczęstunek – kromki różnych rodzajów chleba. Odbyła się także wycieczka autokarowa do Kołobrzegu. Wspólne spacery np. nad czerwoną rzeczkę czy wzdłuż brzegu morza były formą rehabilitacji, rozwijania umiejętności pokonywania barier i orientacji przestrzennej oraz nauką tolerancji i współpracy w grupie.

W ramach rehabilitacji beneficjenci szkolenia brali czynny udział w gimnastyce na obiekcie rekreacyjno-sportowym.

Wspólną formą integracji były również wieczorki przy muzyce i biesiadowanie.

Wyjazd członków Polskiego Związku Niewidomych był znakomitą formą rehabilitacji oraz minimalizacji społecznych i psychicznych skutków inwalidztwa. Kadra szkolenia była dyspozycyjna przez cały okres realizowanego zadania, służyła pomocą i dzieliła się swoją wiedzą.

Opracowane na podstawie sprawozdania sporządzonego przez  I. Tymiuk.

logo PFRONYou may also like...