Szkolenie wyjazdowe do ustronia morskiego dla osób niewidomych z przewodnikiem

W dniach od 18.10.2015 do 24.10.2015 odbyło się szkolenie w Ustroniu Morskim dla osób niewidomych i niedowidzących oraz ich przewodników zorganizowane przez Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski. W szkoleniu wzięło udział 16 osób, w tym 8 członków Polskiego Związku Niewidomych oraz 8 przewodników. Wśród uczestników były osoby posiadające współistniejące schorzenia: ubytek słuchu, niepełnosprawność ruchowa, cukrzyca, niepełnosprawność intelektualna.

Kadrę stanowili wykwalifikowani instruktorzy od lat współpracujący z PZN-em (instruktor orientacji przestrzennej, instruktor czynności dnia codziennego, oraz psycholog).

Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy. Turnus odbywał się pod hasłem “Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Wprowadzono trzy stałe punkty w przebiegu dnia:

  1. Powitanie i rozdanie głasków – poranne spotkanie z uczestnikami w trakcie którego śpiewano piosenkę powitalną i przekazywano sobie miłe słowa na początek dnia. Następnie przedstawiano program dnia i temat dnia. Aby informacja była pełna, wieczorem poprzedniego dnia na tablicy ogłoszeń pojawiała się kartka z informacją o programie.
  2. Zaiecia szkoleniowe – zaiecia z orientacji przestrzennej, zajęcia z czynności dnia codziennego i samoobsługi, szkolenie o tematyce psychologicznej. Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z przedstawionymi wcześniej autorskimi programami, które zostały przygotowane przez każdego z instruktorów.
  3. Zajęcia integracyjne wieczorne – spotkania mające na celu zintegrowanie grupy pod hasłem “Poznajmy się”, “Tańce integracyjne”, “Piosenka biesiadna”, “Karaoke”, uczestniczenie w występach zespołów: Dygowianki, Festiwal Romansów Rosyjskich.

Uczestnicy szkolenia zostali objęci łącznie 43 godzinami zajęć z rehabilitacji podstawowej, warsztatów z psychologii i zajęć integracyjnych.

Poza zajęciami uczestnicy brali udział w wycieczkach oraz imprezach towarzyszących: poznawanie topografii miasta, wycieczka do Skansenu Chleba i do Kołobrzegu. Zorganizowano pokaz filmów: “N – jak niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku”, “Jak widać kiedy niewiele widać” i poinformowano o ulgach przysługujących niewidomym, wysłuchano słuchowiska “6 punktów rozwiązało problem”. Zorganizowano wspólne wyjście na basen połączone z nauką orientacji na basenie oraz promowaniem aktywności fizycznej jako formy spędzania czasu wolnego.

Poza obowiązkowymi zajęciami szkoleniowymi uczestnicy mieli możliwość brać udział w indywidualnych zajęciach z orientacji przestrzennej i poruszania się białą laską, skorzystać z dodatkowego wsparcia psychologicznego, oraz brać udział w indywidualnych konsultacjach w zakresie czynności dnia codziennego.

Wartością szkolenia dla przewodników osób niewidomych było to, że mieli możliwość wczucia się w sytuację ich bliskich podczas symulacji braku widzenia w trakcie poruszania się i wykonywania czynności dnia codziennego. Nauczyli się jak współpracować z osobą niewidomą w wyżej wymienionych sytuacjach.

Osoby niewidome i słabowidzące w trakcie szkolenia nabyli lub zwiększyli wiedzę z zakresu technik poruszania się z przewodnikiem, wykonywania czynności dnia codziennego i samoobsługi oraz zwiększyli swoją motywację do podejmowania działań na rzecz rozwijania samodzielności.

Na podsumowaniu turnusu wręczono wszystkim uczestnikom dyplomy oraz sprzęt tyflologiczny.

Opracowano na podstawie sprawozdania sporządzonego przez T. Głos.

logo PFRON


You may also like...