Szkolenie wyjazdowe do Ustronia Morskiego dla osób niewidomych i niedowidzących z rehabilitacji podstawowej

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski zorganizował szkolenie w ramach projektu pt. „Od akceptacji do samorealizacji” z rehabilitacji podstawowej dla swoich członków od dnia 10-10-2015r. do dnia 16-10-2015r. Szkolenie było dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odbyło się w Ustroniu Morskim w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym PZN „KLIMCZOK”. W szkoleniu uczestniczyło 16 osób z dysfunkcją narządu wzroku z województwa dolnośląskiego / 8 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 8 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności /.

Zakładanymi celami zadania było:

 • wzrost umiejętności radzenia sobie z niepełnosprawnością wzrokową
 • wzrost poczucia akceptacji swojego inwalidztwa
 • wzrost poczucia, choćby częściowej, samowystarczalności
 • doskonalenie umiejętności bycia i współpracy w grupie
 • nauka poruszania się osoby niewidomej i niedowidzącej w przestrzeni zamkniętej i otwartej

Zajęcia zgodnie z zakładanymi celami przeprowadzone na szkoleniu to:

 • czynności dnia codziennego, samoakceptacji
 • psychologiczne
 • podstaw samoobsługi
 • integracji społecznej
 • rehabilitacji
 • orientacji przestrzennej,

Każdy z uczestników szkolenia był objęty szkoleniem z ww. bloków tematycznych. Zajęcia merytoryczne i manualne przeprowadzane były z podziałem na grupy. Każda grupa realizowała kolejno całość zajęć prowadzonych każdego dnia przez instruktorów zgodnie z jego planem autorskim.

W ramach wspólnej integracji odbyła się wycieczka autokarowa do Kołobrzegu. Po malowniczym nadmorskim mieście oprowadzał przewodnik, który interesująco przekazywał wiedzę na temat zabytków i historii nadbrzeża. Wycieczki były formą integracji społecznej, nauką tolerancji ,współpracy w grupie na nieznanym terenie w nowym środowisku. Była to również orientacja przestrzenna dla uczestników, musieli oni określić pozycję własnego ciała w stosunku do otoczenia, rozpoznać podłoże i lokalizować źródła dźwięku.za pomocą pozostałych zmysłów musieli określić przyjazność nieznanego terenu.

W ramach rehabilitacji i uwrażliwiania zmysłów beneficjenci szkolenia brali czynny udział w gimnastyce na obiekcie rekreacyjno-sportowym.

Odbyła się prelekcja filmów pt. „N jak Niewidomy” , „Jak widać kiedy niewiele widać” i „Imagine”, oraz dyskusja o różnych formach wsparcia dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kadra szkolenia była dyspozycyjna przez cały okres realizowanego zadania, służyła pomocą i dzieliła się swoją wiedzą.

Opracowane na podstawie sprawozdania sporządzonego przez I. Tymiuk

logo PFRONYou may also like...