„MIKOŁAJ 2015”

Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Jeleniej Górze zgodnie z planem pracy zorganizował dla podopiecznych dzieci zabawę mikołajkową. Spotkanie integracyjne odbyło się w dniu 04.12.2015r. o godzinie 17:00 w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 34. W imprezie uczestniczyły podopieczne dzieci z naszego Koła oraz dzieci pracowników pedagogicznych , administracyjnych szkoły. Przybyłe dzieci wraz z opiekunami powitali : Dyrektor ZSRZA Bogdan Helik i Prezes Zarządu Koła PZN Anna Jaworska. Uczniowie szkoły przygotowali wiele konkursów, zabaw, qwizów, wspólnych tańców, które cieszyły się dużym powodzeniem. Każde dziecko biorące udział w konkursie otrzymało nagrodę. Podczas zabawy nie zabrakło poczęstunku. Największą atrakcją było oczekiwanie na przybycie Świętego Mikołaja, który wręczył dzieciom paczki.

Trzydzieścioro podopiecznych dzieci otrzymało paczki ufundowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze oraz Zarzad Koła. Zabawa zakończyła się o godzinie 19:00.You may also like...