SPOTKANIE Z LITERATURĄ

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zorganizował dla swoich członków zgodnie   z   planem   pracy na 2016r.   spotkanie   z   cyklu ” Spotkanie z literaturą “. Warsztaty literackie odbyły się w świetlicy Koła PZN  w   Jeleniej   Górze o godz. 17:00, w dniu 10.03.2016r. Prowadzi je w ramach współpracy   wolontaryjniej  Pani   Bogumiła Zbyszyńska filolog języka polskiego (studentka profesora Miodka).

Tematem spotkania w związku z czasem Wielkiego Postu oraz zbliżających się Świąt Wielkanocnych była Biblia czyli zbiór ksiąg uznawane przez Żydów i Chrześcijan za księgi natchnione. Natomiast Testament
– oznacza w Biblii układ, przymierze zawarte między Bogiem i człowiekiem na mocy, którego Bóg zobowiązuje się pod pewnymi warunkami obdarzyć szczególnymi dobrami tych, którzy stają się jego ludem.
Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że Księgi Starego i Nowego Testamentu narastały w ciągu wieków. Najczęściej przyjmuje się, że księgo starego testamentu powstały między XIII a I w. p. n. e. Zaś księgi nowego testamentu powstały pomiędzy 51 a 96 r. n. e. Pani Bogumiła przeczytała fragmenty księgi wyjaśniając nam specyficzną formę i styl jej pisania. Temat nie został zakończony będzie kontynuowany na następnym spotkaniu w dniu 07.04.2016r.

Warsztaty  uprzyjemnione było słodkim poczęstunkiem przy kawie i herbacie.
Wszyscy   w   miłych   nastrojach   rozeszli   się o godz. 18:00.


You may also like...