BIBLIA JAKO DZIEŁO LITERACKIE

W dniu 07.04.2016r.  o godzinie 17:00 odbyły się cykliczne warsztaty literackie w świetlicy Koła PZN. Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zorganizował  spotkanie zgodnie  z   planem   pracy na 2016r. Pani   Bogumiła Zbyszyńska filolog języka polskiego, prowadzi  „Spotkania z literaturą” od wielu lat wolontaryjnie.

Na warsztatach literackich kontynuowany był temat Biblii. Przypomniane  zostały: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa./ trzy ostatnie zwane inaczej Księgami Mojżeszowymi/ Biblia jako dzieło podstawą trzech religii – chrześcijaństwa, islamu, judaizmu.

Zapraszamy na kolejne spotkania gdzie będą dalsze ciekawostki na temat Biblii w literaturze.


You may also like...