Informacja

W związku z obdarzeniem mnie przez Państwa zaufaniem i powierzeniem mi funkcji Delegata na Okręgowy Zjazd PZN i Delegata na Krajowy Zjazd PZN oraz przedstawiciela Okręgu Dolnośląskiego do Zarządu Głównego PZN, spełniam swoją misje reprezentując Członków naszego Związku. Z uwagi na posiedzenie Zarządu Głównego PZN w Bydgoszczy z przykrością informuję, że w dniach 28.06.2016 r.-30.06.2016 r. nie będzie mnie w biurze Zarządu Koła Jeleniej Góry.

Z wyrazami szacunku
Anna Jaworska


You may also like...