Zmiany w ustawie rehabilitacyjnej

1 lipca wchodzą w życie ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji. Dotyczą one:

  • wpłat obowiązkowych na PFRON
  • dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
  • refundacji składek  ubezpieczeń społecznych osób niepełnosprawnych
  • gospodarowania Zakładowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) przez Zakłady Pracy Chronionej oraz Zakładowym Funduszem Aktywności (ZFA) przez Zakłady Aktywności Zawodowej

Więcej na stronie PFRON w aktualnościach


You may also like...