Nabór na szkolenie rehabilitacyjne w Bydgoszczy

Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia “Homer” prowadzi nabór na 13 dniowe, bezpłatne szkolenia rehabilitacyjne organizowane w ramach projektu “Rehabilitacja to Samodzielność i Rozwój” finansowanego ze środków PFRON.

Podczas szkolenia beneficjenci uczestniczyć będą w zajęciach: samoobsługi i czynności dnia, orientacji przestrzennej i lokomocji, prozdrowotnych, art-terapii. Zapoznają się z technikami komunikacji (w tym z pismem punktowym), pomocami tyflotechnicznymi i optycznymi, uczestniczyć będą w animacjach K.O. oraz otrzymają pomoc psychologa.

Uczestnikami mogą być osoby do 70 lat, niewidome i słabowidzące które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktualnie nie uczestniczą w innych projektach finansowanych przez PFRON.

Szczegółowe informacje oraz druk zgłoszenia na stronie www.oris.org.pl (w zakładce do pobrania)

Prosimy zgłaszać się do Kół PZN.

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia na szkolenie (wersja plik *.doc MS-Word)


You may also like...