SPOTKANIE DLA NOWO PRZYJĘTYCH CZŁONKÓW KOŁA

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zorganizował spotkanie zgodnie z planem pracy na 2016 r. dla nowo przyjętych Członków Koła. Zostało  wysłanych 34 zaproszeń z programem spotkania.

Spotkanie odbyło się w świetlicy Koła PZN w Jeleniej Górze w dniu 07.11.2016 r. o godzinie 11:00. Rozpoczęła je Prezes, Iwona Tymiuk, witając przybyłych, następnie oddała głos Pani Sywlii Myślickiej, Kierownikowi Działu Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Pani Krystynie Krebsztun – pracownikowi Działu Rehabilitacji MOPS, które poinformowały o możliwościach pomocy oraz formach dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz turnusów. W dalszej części spotkania Prezes Koła omówiła: struktury organizacyjne Stowarzyszenia, ulgi i uprawnienia, jakie przysługują osobom niepełnosprawnym wzrokowo, szkolenia, przedstawiono również zadania, jakie będą realizowane do końca roku, zachęcono do czynnego uczestnictwa w życiu Koła.

Zostały rozdane broszurki informacyjne o przysługujących ulgach i uprawieniach dla osób niepełnosprawnych oraz opaski odblaskowe. Przybyli Członkowie Koła zostali poczęstowani kawą oraz herbatą.

Spotkanie zakończyło się o godz. 13:00.You may also like...