Zapraszamy do grupy wsparcia

W ramach projektu dofinansowanego z PFRON zapraszamy osoby niewidome i niedowidzące do uczestnictwa w grupie wsparcia, którą poprowadzi psycholog mgr Agnieszka Degler – Błażewicz –wieloletni członek PZN.. Tematyką zajęć będą różnorodne problemy, wspólne dla naszego środowiska.

Zajęcia będą odbywać się w 1 i 3 wtorek miesiąca od godz. 15 do 17 w siedzibie Okręgu PZN we Wrocławiu.

Zapisy przyjmujemy w sekretariacie – tel. 71 321 32 02.

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Degler – Błażewicz.

logo PFRON


You may also like...