AKTYWNY SAMORZĄD

KILKU CZŁONKÓW Koła Lubań OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU KOMPUTERÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD 2017

NASTĘPNE WNIOSKI OCZEKUJĄ NA ROZPATRZENIE.

INFORMACJE O PROGRAMIE PRZEKAZYWAŁY PRACOWNICE PCPR I CZŁONKOWIE ZARZĄDU KOŁA.

SPOTKANIA TEMATYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ W BIURZE KOŁA Z UDZIAŁEM INFORMATYKAPANA JANUSZA WYSPIAŃSKIEGO.


You may also like...